”En kunstner må ha en kvinne som til alle tider står bak, og på samme tid viser veien som fører frem.”

Sa Edvard Munch

 

 

 

Foreningen Munchs Mødre

 

 

25. okotber 2013 avdukes monumentet ”Munchs Mødre” på Blomstertorget ved Litteraturhuset i Fredrikstad. Bronsemonumentet hedrer to kvinner, som på hver sin unike måte stod bak og hjalp maleren Edvard Munch frem på hans kunstnervei. Moren Laura Cathrine Munch og hans tante, Karen Bjølstad.

 

”Munchs Mødre” er et vakkert monument i bronse og granitt, skapt av kunstneren Birthe Marie Løveid. Uten Birthe Marie Løveids velvilje og ønske om å fremme disse kvinnene og hva de stod for, hadde dette monumentet ikke blitt til.

 

Selve monumentet viser Edvard Munch som liten gutt, hans mor Laura Cathrine Munch og hans tante Karen Bjølstad. Søstrene vokste opp i Forstaden i Fredrikstad, men da Laura Cathrine døde og etterlot seg fem små barn, trådte ”tante Karen” inn som pleiemor for hennes barn. Dette ble hennes livsskjebne. Edvard og hans søsken var ofte på besøk i Fredrikstad, særlig da hos ”Bedstefader” og hans familie i Storgaten, eller hos ”onkel Anton”, Anton Bjølstad som var havnefogd og bodde bare et steinkast fra plassen hvor monumentet skal avdukes. Munchs Mødre vil i 2014 flyttes til sin faste plass i Jernbaneparken.

 

Monumentet ”Munchs Mødre” vil forankre historien rundt disse kvinnene fra Fredrikstad  og maleren Edvard Munch. Det vil også være utgangspunktet for kommende generasjoners kunnskap om denne. Alle kommunale barnehager vil i årene fremover bruke monumentet som utgangspunkt når barna  skal innvies i denne historien via et prosjekt kalt "Dannelsesreisen". 

 

På Karen Bjølstads fødselsdag vil en representant fra Munch-Ellingsenfamilien  avduke ”Munchs Mødre”. Teatergruppen Studium Actoris vil vise små, korte improviserte tablåer etter avdukingen. Selve skulpturen blir da utgangspunkt for improvisasjonene.

 

”Munchs Mødre” har kunnet realiseres gjennom en innsamling organisert av Foreningen Munchs Mødre 2013. En innsamling som stadig pågår, men vi takker spesielt Beer Sten AS for støtte og granittsokkel.

 

Foreningen Munchs Mødre arbeider for at denne unike historien forankres i Fredrikstad på flere måter. De kommunale barnehagene i Fredrikstad arbeider nå, i samarbeid med Foreningen Munchs Mødre 2013 om et pedagogisk prosjekt kalt "Dannelsesreisen". Dette prosjektet vil fortelle barna om denne del av vår kunsthistorie, og vårt nære forhold til en av verdens største kunstnere. Barnas "dannelsesreise" vil starte med en tur til monumentet.

Barnehagene vil også inviteres til avdukningen av Munchs Mødre fredag 25. oktober 2013. At barn og voksne vil være med på å forankre og videreføre denne historien, er vi svært glad for og stolte av.       

 

Kunstneren bak monumentet, Birthe Marie Løveid er nå i full gang med ferdigstillelsen av Munchs Mødre. Vi takker henne spesielt for det arbeidet hun gjør, og tiden hun har gitt og gir til dette. Uten hennes velvilje ville dette ikke kunnet gjennomføres.

 

Vi er svært takknemlig for all støtte vi har fått og får. Ønsker du å bidra? Gjør gjerne det! Lite eller mye, alle monner drar!

 

DNBnor konto nr 15031261004

 

Foreningen Munchs Mødre takker for støtten som hittil har kommet inn!

Vi takker:

Beer Sten AS (granittsokkelen)

Stiftelsen Fredriksstad Blad

Fredrikstad Arbeiderforening

Det Kvindelige Læseselskab

Fredrikstad by´s vel og forskjønnelse

Anne B Ragde, forfatter

Sally Epstein, USA

Ineke Brinkmann, skuespiller

Fredriksborg Eiendom AS

Stensetting AS

og mange private givere!

 

For Foreningen Munchs Mødre 2013

Torill Stokkan

Leder

 

 

Modellen til monumentet "Munchs Mødre" laget av Birthe Marie Løveid.

En representant fra familien Munchs-Ellingsen vil avduke Munchs Mødre 25.okotber 2013,

Karen Bjølstads fødselsdag

 

 

 

Foreningen Munchs Mødre

v/Torill Stokkan

Postboks 45

1629 Gamle Fredrikstad

Norway

 

org.nr 994 445 286

 

Email:

torillstokkan@live.no 

 

Mobil:

0047 - 99 000 739

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Munchs tilhørighet i Fredrikstad og Østfold

 

Laura Cathrine Munch

(født Bjølstad)

Edvard Munchs mor.

Født i Storgaten 26 i Fredrikstad

10.mai 1837. Døde fra mann og fem barn i 1868, bare 31 år gammel.

 

Laura Cathrine Bjølstad & Christian Munch

blir smidd i hymens lenker i

Glemminge (Glemmen) kirke i Fredrikstad 15.oktober, 1861.

 

"Tante Karen"

Karen Bjølstad, Edvard Munchs tante.

Født i Storgaten 26 i Fredrikstad

25. oktober 1839. Karen Bjølstad påtok seg ansvaret for Laura Cathrines fem barn etter søsterens død.

Karen Bjølstad var en av Edvard Munchs mest brukte modeller: eks.

Vaar (1889) og Det syke barn(1885)
Døde 91 år gammel i 1931. Ligger gravlagt på Nordstrand i Oslo.

 

Bestefar Bjølstad

Edvard Munch malte sin bestefar på dødsleiet, i Fredrikstad i 1888. Den brave skipper hadde 21 barn "på samvittigheten"

 

Grimsrød gård, Jeløy
Edvard Munch leide og bodde på Grimsrød gård på Jeløy i årene 1913 til 1917.

 

"Anene, kvinnene og livet"

En bok om Edvard Munchs tilhørighet i Østfold, 1996.

Skrevet av Torill Stokkan

Boken ble støttet av Norsk Kulturråd, Østfold fylkeskommune og

Fredrikstad kommune.

www.victoriaforlag.no

 

En ny bok av Torill Stokkan

som bærer tittelen

Tante Karen - Kvinnen bak Edvard Munch

En ny bok av Torill Stokkan

som bærer tittelen

Tante Karen - Kvinnen bak Edvard Munch er nå i salg, og er et samarbeid med Orfeus Publishing. Boken er støttet av Norsk kulturråd og Østfold fylkeskommune.

www.victoriaforlag.no

 

Kunstneren Birthe Marie Løveid

skal lage monumentet

MUNCHS MØDRE

www.birthemarie.com

 

Munchs Mødre

avdukes 25. oktober 2013 

 

Foreningen Munchs Mødre

er pr 09/09-09 registert i Brønnøysundregistrene:

org.nr 994 445 286

og har fra denne dato opprettet en bankkonto for innsamling:

 

DnB NOR 15031261004 

 

IBAN NO58 1503 1261 004

Swift: DNBANOKKxxx

Obs!

Tiidligere bankkonto har vært

DnB NOR konto

nr 1201 88 96115

Det som står her og det som evt kommer inn overføres foreningens konto)

 

Sammen kan vi forankre fortiden og forskjønne fremtiden!

Sammen kan vi gi. Mye!

 

Foreningen Munchs Mødre takker for støtten som hittil har kommet inn! Vi takker:

Beer Sten AS (sokkel)

Fredrikstad Arbeiderforening

Det Kvindelige Læseselskab

Fredrikstad by´s vel og forskjønnelse

Stifelsen Fredriksstad Blad

Sally Epstein, USA

Forfatteren Anne B Ragde

Ineke Brinkmann

Mange private givere!Sti

 

   Munch 150 Fredrikstad