Edvard Munch på Grimsrød gård på Jeløy

(Foto: Munch-museet)

 

 

"Det var blaasende og høstnatt i Moss, i den blaasende høstmaaneaften gik vi til Grimsrød, hvor hundene Boy og Vips styrtede sig over oss i trappen, hundeplagen begynte. Saa spiste vi en hyggelig aftens, gik i de store smakelige sale paa Grimsrød og saa paa alle hans masser af nye tegninger og litografier og en statue af Arbediet, en glimrende gruppe stod støpt i gips alt." 

Fra Ludvig Ravensberg dagbok 28, september 1914

 

 

Våren 1913 flyttet Edvard Munchs inn på Grimsråd gård på Jeløy ved Moss. Huset var stort, men Edvard Munch hadde ikke hele gården for seg selv, han hadde ”bare” 20-30 rom å bolter seg på, resten ble leid ut.

 

I et brev til sin kjære tante karen, skrevet 27. August 1913, beskriver han forholdene på Grimsrød slik:

”Paa Grimsrød har jeg Elektrisk Lys – og jeg kan koke Kaffe ved Elektrisitet. Huset til Dekorationerne er snart ferdig saa det bliver meget at se for Eder naar i kommer ned.”   

 

”I 1913 leide han på Jeløen den store hovedbygningen på Grimsrød, hvor han oppførte meget store atelier som kunne romme Auladekorasjonene.”

Skrev Pola Gauguin

 

”Slottet, Munch kalte alle sine hus for sine slott – var bygget i hesteskoform, omtrent 4 meter høyt, hadde 40 vinduer og uendelig mange rom som alle lå i flukt, noen vendte mot gården, de andre mot haven. Av innbo fantes det: et bord, to stoler, en seng, en stol i soveværelset og to messinglysestaker”

Skrev Hugo Perls, en tysk kunstsamler i sine erindringer etter sitt opphold på Grimsrød sommeren 1913.

 

Edvard Munch malte klart geografisk plasserte bilder fra Moss og Jeløy. Her kan nevnes Kornskrud på Jeløy, Utsikten fra Reierstranda, Landskap ved Moss og Ved stranden. Det mest kjente maleriet fra denne perioden er Arbeidere på hjemvei, et stort maleri som viser arbeidere på vei hjem fra Glassverket på Jeløy.

 

På en måte har også Østfoldnaturen øvet en viss tiltrekning på Edvard Munch. Om ikke for annet så fordi den er Kragerø - naturens absolutte kontrast. Det frodige, blomstrende og fargemettede har inspirert hans utpregede koloristiske syn, og gitt ham klarere og mer lysende fargeverdier nettopp i motsetning til Kragerøs mer tunge bastante farge. På samme måte er landskapets karakter bløtere og mer svulmende i sine former og samtidig mer lunefull foranderlig, slik det ligger i ettermiddagslyset og aftenlyset. Krot sagt mer skiftende stemningsbetont. En kjenner god fruktbar muld i maleriene fra Østfold.”

Pola Gauguin

 

 

"Maleren Munch tilbringer 50-aarsdagen paa Jeløen i fuld virksomhet i overvær av sit mest forstaaelsesfulde publikum."

Tegningen stod i "Humoristen" 13. desember, 1913, i forbindelse med Edverd Munchs 50-årsdag 12. desbember 1913.

 

 

 

 

 

 

Edvard Munchs tilhørighet i Fredrikstad og Østfold

 

Laura Cathrine Munch

(født Bjølstad)

Edvard Munchs mor.

Født i Storgaten 26 i Fredrikstad

10.mai 1837. Døde fra mann og fem barn i 1868, bare 31 år gammel.

 

Laura Cathrine Bjølstad & Christian Munch

blir smidd i hymens lenker i

Glemminge (Glemmen) kirke i Fredrikstad 15.oktober, 1861.

 

"Tante Karen"

Karen Bjølstad, Edvard Munchs tante.

Født i Storgaten 26 i Fredrikstad

25. oktober 1839. Karen Bjølstad påtok seg ansvaret for Laura Cathrines fem barn etter søsterens død.

Karen Bjølstad var en av Edvard Munchs mest brukte modeller: eks.

Vaar (1889) og Det syke barn(1885)
Døde 91 år gammel i 1931. Ligger gravlagt på Nordstrand i Oslo.

 

Bestefar Bjølstad

Edvard Munch malte sin bestefar på dødsleiet, i Fredrikstad i 1888. Den brave skipper hadde 21 barn "på samvittigheten"

 

Grimsrød gård, Jeløy
Edvard Munch leide og bodde på Grimsrød gård på Jeløy i årene 1913 til 1916.

 

"Anene, kvinnene og livet"

En bok om Edvard Munchs tilhørighet i Østfold, 1996.

Skrevet av Torill Stokkan

Boken ble støttet av Norsk Kulturråd, Østfold fylkeskommune og

Fredrikstad kommune.

 

 

En ny bok av Torill Stokkan

som bærer tittelen

Tante Karen - Kvinnen bak Edvard Munch er nå i salg, og er et samarbeid med Orfeus Publishing. Boken er støttet av Norsk kulturråd og Østfold fylkeskommune.

www.victoriaforlag.no

 

Kunstneren Birthe Marie Løveid

skal lage monumentet

MUNCHS MØDRE

www.birthemarie.com

 

Munchs Mødre

avdukes 25. oktober 2013

 

Foreningen Munchs Mødre

er pr 09/09-09 registert i Brønnøysundregistrene:

org.nr 994 445 286

og har fra denne dato opprettet en bankkonto for innsamling:

 

DnB NOR 15031261004 

 

IBAN NO58 1503 1261 004

Swift: DNBANOKKxxx

Obs!

Tiidligere bankkonto har vært

DnB NOR konto

nr 1201 88 96115

Det som står her og det som evt kommer inn overføres foreningens konto)

 

Sammen kan vi forankre fortiden og forskjønne fremtiden!

Sammen kan vi gi. Mye!

 

Foreningen Munchs Mødre takker for støtten som hittil har kommet inn! Vi takker:

Beer Sten AS (sokkel)

Fredrikstad Arbeiderforening

Det Kvindelige Læseselskab

Fredrikstad by´s vel og forskjønnelse

Stifelsen Fredriksstad Blad

Sally Epstein, USA

Forfatteren Anne B Ragde

Ineke Brinkmann

Mange private givere!

 

   

Munch 150 Fredrikstad