Kvinnene bak Edvard Munch

Av Bodil Stenseth

 

 

 

 

På Nordstrand kirkegård utenfor Oslo sentrum står en gravsten som har en merkverdig innskrift på baksiden: "Her hviler Edvard / Munchs tante / som var ham i mors / sted og to av hans / søstre. Disse tre / kvinner elsket og / støttet ham og / gjennom hans / trengselsår tvilte de aldri på hans / store begavelse.” Tenk, innskriften handler om en fjerde person - Edvard Munch som ligger begravd et annet sted – på Vår Frelsers gravlund.

 

Allerede da Laura Munch, født Bjølstad, var nygift med sin elskede doktor Munch, kom hennes ett år yngre søster til dem på Løten. Sykdom og brå død hadde knyttet de to søstrene fra Fredrikstad sammen i et skjebnefellesskap. De var tidlig blitt morløse, og deres far kjøpmann Andreas Bjølstad hadde giftet seg på nytt og fått en stor ungeflokk. Dessuten hadde verken Laura eller Karen sterkt helbred. Den unevnelige sykdommen – tæring eller tuberkulose – fulgte dem som en skygge. Bare tretti år gammel bukket Laura under, og Karen ble hennes stedfortreder i familien. Men da svogeren fridde til henne, takket hun nei. Karen ville ikke bli den nye fru Munch. I løpet av sju år hadde Laura satt fem barn til verden, og særlig Edvard var svakelig og trengte mye omsorg. Han ble tantes øyensten. Resten av sine levedager forble Karen frøken Bjølstad, skjønt det innebar at hun ikke ble lukket inn i den fine Munch-slekten.

 

I nærmere tretti år levde Karen Bjølstad og Christian Munch under samme tak. Ingen av søsterbarna, selv når de var små, kalte henne mor, men tante. Likevel, skal vi tro gravinnskriften, som Edvards yngste og siste gjenlevende søster Inger besørget i 1952, var hun som en mor. Ved dødssengen til sin femtenårige søsterdatter, Sophie, var hun hennes fortrolige. Tanten holdt alltid sitt løfte – aldri å reise ifra dem.

 

Med alvor og kjærlighet fylte Karen rollen som sin søsters stedfortreder. Hun drev også en egen husflidsgeskjeft for å få endene til å møtes i hjemmet. Da Edvard viste glede ved å tegne, lærte hun ham alt hun kunne. I unge år hadde hun selv hatt en kunstnerdrøm og nå kunne hun leve gjennom ham. Etter at svogeren døde, rykket Karen opp som familieoverhode, for dermed å frita eldstesønnen Edvard for hans forpliktelser. Edvard skulle helt og holdent kunne vie seg til sin kunstnerkarriere. Hans bror Andreas som studerte medisin, og søstrene Laura og Inger som også var under utdannelse, måtte pent finne seg i tante Karens bestemmelse. Edvard ble den utvalgte. Resten av historien er kjent.

 

Det virker ikke som om den verdensberømte kunstneren noen sinne forsto hvilken støtte og hvilke oppofrelser tante Karen hadde gjort for ham. Da han vendte hjem til Norge etter to tiår som europeisk nomade, holdt han helst kontakt med tanten per brev. Han besøkte henne sjelden eller aldri hjemme på Nordstrand, der hun i en mannsalder hadde bodd sammen med niesen Inger. Den andre niesen Laura, som i mange år hadde vært pasient ved den gamle dårekisten i Oslo, bodde alene på den andre kanten av byen.

Karen Bjølstad ble nittien år gammel og overlevde sin søster Laura med sekstitre år. Men Edvard Munch var ikke i Nordstrand kirke da hun ble stedt til hvile. Fra vinduet i en bil som var parkert på en avsides vei ved kirkegården, kunne han på god avstand se tantens begravelsesfølge passere forbi.

 

Bodil Stenseth, historiker og forfatter, har skrevet Pakten. Munch - en familiehistorie, Aschehoug, Oslo, 2004 og Munch – historien om en familie, Tiderne Skifter, København, 2007.

 

 

 

 

(Foto: Munch-museet)

 

Edvard Munchs tilhørighet i Fredrikstad og Østfold

 

Laura Cathrine Munch

(født Bjølstad)

Edvard Munchs mor.

Født i Storgaten 26 i Fredrikstad

10.mai 1837. Døde fra mann og fem barn i 1868, bare 31 år gammel.

 

Laura Cathrine Bjølstad & Christian Munch

blir smidd i hymens lenker i

Glemminge (Glemmen) kirke i Fredrikstad 15.oktober, 1861.

 

"Tante Karen"

Karen Bjølstad, Edvard Munchs tante.

Født i Storgaten 26 i Fredrikstad

25. oktober 1839. Karen Bjølstad påtok seg ansvaret for Laura Cathrines fem barn etter søsterens død.

Karen Bjølstad var en av Edvard Munchs mest brukte modeller: eks.

Vaar (1889) og Det syke barn(1885)
Døde 91 år gammel i 1931. Ligger gravlagt på Nordstrand i Oslo.

 

Bestefar Bjølstad

Edvard Munch malte sin bestefar på dødsleiet, i Fredrikstad i 1888. Den brave skipper hadde 21 barn "på samvittigheten"

 

Grimsrød gård, Jeløy
Edvard Munch leide og bodde på Grimsrød gård på Jeløy i årene 1913 til 1916.

 

"Anene, kvinnene og livet"

En bok om Edvard Munchs tilhørighet i Østfold, 1996.

Skrevet av Torill Stokkan

Boken ble støttet av Norsk Kulturråd, Østfold fylkeskommune og

Fredrikstad kommune.

 

En ny bok av Torill Stokkan

som bærer tittelen

Tante Karen - Kvinnen bak Edvard Munch er nå i salg, og er et samarbeid med Orfeus Publishing. Boken er støttet av Norsk kulturråd og Østfold fylkeskommune.

 www.victoriaforlag.no 

 

Kunstneren Birthe Marie Løveid

skal lage monumentet

MUNCHS MØDRE

www.birthemarie.com

 

Munchs Mødre

avdukes 25. oktober 2013

 

Foreningen Munchs Mødre 2013

er pr 09/09-09 registert i Brønnøysundregistrene:

org.nr 994 445 286

og har fra denne dato opprettet en bankkonto for innsamling:

 

DnB NOR 15031261004 

 

IBAN NO58 1503 1261 004

Swift: DNBANOKKxxx

Obs!

Tiidligere bankkonto har vært

DnB NOR konto

nr 1201 88 96115

Det som står her og det som evt kommer inn overføres foreningens konto)

 

Sammen kan vi forankre fortiden og forskjønne fremtiden!

Sammen kan vi gi. Mye!

 

Foreningen Munchs Mødre takker for støtten som hittil har kommet inn! Vi takker:

Beer Sten AS (sokkel)

Fredrikstad Arbeiderforening

Det Kvindelige Læseselskab

Fredrikstad by´s vel og forskjønnelse

Stifelsen Fredriksstad Blad

Sally Epstein, USA

Forfatteren Anne B Ragde

Ineke Brinkmann

Mange private givere!

 

 

 

Munch 2013 Fredrikstad

http://www.bodilstenseth.no/