Se

  Munch 150 i Fredrikstad

 

 

             

Laura C. Munch med Edvard Munch på fanget            "Tante Karen", Karen Bjølstad

(Foto: Munch-museet)                                                       (Foto: Munch-museet)

 

"En kunstner må ha en kvinne som til alle tider står bak, og som på samme

tid viser veien frem".

Sa Edvard Munch

 

I Storgaten 26, i "Forstaden" i Fredrikstad ble det født to piker som skulle få stor innflytelse på maleren Edvard Munchs liv. Disse pikene var hans mor Laura Cathrine Munch (født Bjølstad) og Karen Bjølstad, hans kjære "tante Karen". 

 

Se også www.munch150fredrikstad.no

 

Laura Cathrine (født 10. mai 1837) ble bare 31 år gammel og etterlot seg en sørgende ektemann og fem mindreårige barn. Hennes søster Karen Bjølstad (født 25. oktober 1839) gikk inn i sin søsters sted og ble pleiemor for hennes fem barn. Edvard Munchs "tante Karen" var en ”mærkverdig”, usedvanlig og kreativ kvinne som tidlig forstod at hennes nevø bar på et talent helt utenom det vanlige. Om sin tante uttalte Edvard Munch følgende: ”…Det var sannsynligvis hun som mest bidro til at jeg blev maler, i alle fall så tidlig.”

 

I jubileumsåret 2013 vil maleren Edvard Munch og hans slekt fra Fredrikstad hedres på mange måter, og vil være en del av det lokale og nasjonale jubileet Munch 150.  Vi nevner blant annet:

 

Monumentet Munchs Mødre er laget av billedkunstner Birthe Marie Løveid og avdukes 25. oktober 2013.

Monumentet vil bli avduket på det nye Blomstertorget ved Litteraturhuset. På denne dagen,  Karen Bjølstads fødselsdag, vil en representant fra familien Munch-Ellingsen foreta avdukningen av monumentet. Program for dagen vil bli lagt frem i løpet av september.

 

De kommunale barnehagene jobber nå frem et pedagogisk prosjekt "Dannelsesreisen", som ta utgangspunkt i Munchs Mødre - og  hvor barna får innsikt i historien om vår nære tilknytning til den verdenskjente maleren Edvard Munch. Sparebankstiftelsen støtter Dannelsesreisen!

 

Tante Karen - Kvinnen bak Edvard Munch, en bok om den helt vanlige, dog så uvanlige Karen Bjølstad, "tante Karen", utkommer 10. mai 2013. Boken er skrevet av forfatter og journalist  Torill Stokkan. Boken er en av utgivelsene under jubileet Munch 150 - og er et samarbeid mellom Torill Stokkan og Orfeus Publishing.

www.torillstokkan.no

 

Det arbeides med en dokumentarfilm over temaet ”Munchs Mødre” i regi av Karivold Film, www.karivoldfilm.no.

 

Fredrikstad kommune er nå en del av de åtte Munch-kommunene som står bak deler av det nasjonale jubileet Munch 150. Se Munchkommunen Fredrikstads offentlige Munchside:                                              

 

www.munchfredrikstad.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard

Munchs tilhørighet i Fredrikstad og Østfold

 

Laura Cathrine Munch

(født Bjølstad)

Edvard Munchs mor.

Født i Storgaten 26 i Fredrikstad

10.mai 1837. Døde fra mann og fem barn i 1868, bare 31 år gammel.

 

Laura Cathrine Bjølstad & Christian Munch

blir smidd i hymens lenker i

Glemminge (Glemmen) kirke i Fredrikstad 15.oktober, 1861.

 

"Tante Karen"

Karen Bjølstad, Edvard Munchs tante.

Født i Storgaten 26 i Fredrikstad

25. oktober 1839. Karen Bjølstad påtok seg ansvaret for Laura Cathrines fem barn etter søsterens død.

Karen Bjølstad var en av Edvard Munchs mest brukte modeller: eks.

Vaar (1889) og Det syke barn(1885)
Døde 91 år gammel i 1931. Ligger gravlagt på Nordstrand i Oslo.

 

Bestefar Bjølstad

Edvard Munch malte sin bestefar på dødsleiet, i Fredrikstad i 1888. Den brave skipper hadde 21 barn "på samvittigheten"

 

Grimsrød gård, Jeløy
Edvard Munch leide og bodde på Grimsrød gård på Jeløy i årene 1913 til 1916.

 

"Anene, kvinnene og livet"

En bok om Edvard Munchs tilhørighet i Østfold, 1996.

Skrevet av Torill Stokkan

Boken ble støttet av Norsk Kulturråd, Østfold fylkeskommune og

Fredrikstad kommune.

En ny bok av Torill Stokkan

som bærer tittelen

Tante Karen - Kvinnen bak Edvard Munch er nå i salg, og er et samarbeid med Orfeus Publishing. Boken er støttet av Norsk kulturråd og Østfold fylkeskommune.

www.victoriaforlag.no

 

Kunstneren Birthe Marie Løveid

skal lage monumentet

MUNCHS MØDRE

www.birthemarie.com

 

Munchs Mødre

avdukes 25. oktober 2013 

 

Foreningen Munchs Mødre 2013

er pr 09/09-09 registert i Brønnøysundregistrene:

org.nr 994 445 286

og har fra denne dato opprettet en bankkonto for innsamling:

 

DnB NOR 15031261004 

 

IBAN NO58 1503 1261 004

Swift: DNBANOKKxxx

Obs!

Tiidligere bankkonto har vært

DnB NOR konto

nr 1201 88 96115

Det som står her og det som evt kommer inn overføres foreningens konto)

 

Sammen kan vi forankre fortiden og forskjønne fremtiden!

Sammen kan vi gi. Mye!

 

Foreningen Munchs Mødre takker for støtten som hittil har kommet inn! Vi takker:

Beer Sten AS (sokkel)

Fredrikstad Arbeiderforening

Det Kvindelige Læseselskab

Fredrikstad by´s vel og forskjønnelse

Stifelsen Fredriksstad Blad

Sally Epstein, USA

Forfatteren Anne B Ragde

Ineke Brinkmann

Mange private givere!